Szpada długa i krótka

Jako broń bardzo popularna we Francji, choć znana w wielu krajach Europy jako ozdobna i reprezentacyjna. Problemem Francji, Polski i innych krajów było to, że szlachta, arystokracja w czasie pokoju walczyła ze sobą ze znacznym ubytkiem ludzi. Kościół bezskutecznie walczył z tym strasząc mękami piekielnymi lecz agresja okazywała się skuteczniejsza. Jeden z królów francuskich edyktem zabrał poddanym szable (zostały w armii) dając im w to miejsce szpadę, która jest bronią mało skuteczną jeśli chcemy nią zabić. Posiada tylko ostry szpic, reszta jest tępa i można nią tylko kłuć, a tak zadane rany (za wyjątkiem serca, aorty, gałki ocznej) są mało groźne i nie wymagały interwencji medyków. W Polsce próbowano zrobić to samo, ale konia z rzędem dla tego, który by cokolwiek nakazał naszej szlachcie lubującej się w tym, aby w kilku dorwać nieszczęśnika i robić zwane przez nich "bigosowanie". Powiedzenie "konia z rzędem" brało się stąd, że w tamtym czasie dobra te były drogie.

Opracował:
Stanisław Stopkowicz