Szabla pruska M - 1848 n/A

Szabla artylerii polowej, pruska z połowy XIX wieku, całkowicie wykonana ze stali. Za najpiękniejsze i doskonałe uważam nasze szable, jak również rosyjskie i pruskie, których piękno wynika z surowości stali, jak również prostoty konstrukcji szabli. Charakterystyczne wybrzuszenie kabłąka przejęto z szabel węgierskich. Występują też okazy z dociętymi kabłąkami i ebonitową rękojeścią. Wybrzuszenie w szablach węgierskich przybierało niekiedy monstrualne rozmiary. Rękojeści szabel pruskich są idealnie dopasowane do ręki ludzkiej.

Opracował:
Stanisław Stopkowicz