Szabla pruska wz. M-1864


(13kB)

(13kB)

Jest to 19 wieczna szabla ofecerska artylerii polowej pruskiej. Kabłąk wzorowany na dawnej szabli węgierskiej z podłużnym otworem na temblak - całość bardzo lekka (60 dag.). Po zaborach przejęta przez nasze wojsko z magazynów koszarowych z innymi typami szabel innych zaborców. Była używana w naszym wojsku do 1939r. Ostrze mało ostre (jak w oryginale) gdyż nie wszystkie szable bojowe były ostre lub bardzo ostre podobnie jak bagnety.