Pałasz kawaleryjski XIX w.

Prosty nasz polski z okresu Księstwa Warszawskiego 1807-12. Widać, że pałasz ma w konstrukcji cechy szabli francuskiej z tego okresu. Długość 85 cm, grubość u nasady, aż 9mm.
Pałasz całkowicie wykonany ze stali, która tworzy piękno tego prostego pałasza. Głownia (klinga) jednosieczna ze strudziną na całej długości, bo to ona decydowała o przewadze w pojedynkach. Straż Miejska w niektórych krajach odłamywała część ostrza do wymiaru (długości) obowiązującego.

Opracował:
Stanisław Stopkowicz