Karabela Ormiańska XVIII w.

Zwana ordynką o wyraźnych cechach szabel tureckich określanych jako szable spokrewnione z karabelami.

Charakteryzuje ją duża krzywizna i ilość struzin. Na polskie karabele, w kwestii wyglądu i kształtu, miały wpływ karabele tatarskie (czeczugi) i tureckich (skąd pochodzą karabele).

Często noszone były jako element stroju szlacheckiego (XVII - XVIII w.) z uwagi na to, że części składowe rękojeści i pochew były dekoracyjne zarówno w wersji bojowej jak i paradnej. Szable te były przystosowane do wschodniego, a nie polskiego, stylu walki, dlatego nie nadawały się użytku wojskowego.

Opracował:
Stanisław Stopkowicz