Halabarda

Broń drzewcowa, współcześnie nie doceniania, a stanowiła groźne wyposażenie dawnych wojowników, skuteczniejsza od miecza, szabli oraz dzid, włóczni, lanc. itp., które mogły być użyte jeden raz (nie dawało się ich odzyskać). Halabarda była bronią wielorakiego i wielokrotnego użycia. Można nią było kłuć, rąbać i używać do ściągania szyszaków z jednoczesnym odcięciem głowy. Nie jest przypadkiem, że znalazły się na wyposażeniu Gwardii Papieskiej i spełniają swoją rolę po dzień dzisiejszy nie tylko jako dekoracja. Wydaje mi się, że pomimo opisany cech jako dzieło człowieka posiada swoje piękno.

Opracował:
Stanisław Stopkowicz